Søgruppen

Søgrupper og centre

Uddannelsesprogram

Artikler m.v.

Arbejdsgruppen Søspejd (De Sejlende KFUM Spejdere) blev etableret og godkendt af hovedbestyrelsen september 2012. 

Baggrund for arbejdsgruppen
I forbindelse med Spejdernes Lejr 2012 var der stor interesse for, at de spejdergrupper og centre der havde søaktivitet som en del af deres tilbud ønskede et forum.Her skulle der udarbejdes fælles sikkerhedsbestemmelser, uddannelse og udveksle erfaringer samt arrangeres event.På et møde i efteråret 2012 blev det herefter besluttet, at danne ”søgruppen”-De sejlende KFUM Spejdere. Gruppen består af 2 repræsentanter fra hver gruppe/center der har søaktivitet.

Formål
Formålet er tosidigt, udvikling og drift.

Udviklingforløb
Med udvikling tænkes på udvikling af allerede eksisterende grupper/centre der har søaktiviteter og nye rammer for etablering af SøSpejder aktivitet forankret i grupper og netværk af grupper, således at det bliver/opleves som relevant, nærværende og fleksibelt.
 - Afdække eksisterende aktivitetsniveau og ressource i form af eget og tilgængeligt materiel. 
 - Den af korpset engang valgte bådtype ”Meginjolle” anses fortsat som værende ideel til formålet og forventes at udgøre den voksende del af initiativet.
 - Organiseringen tænkes gennemført på en måde, der giver mulighed for samling af søaktiviteter under samme struktur.
 - Kurser og events

Drift
Med drift tænkes påSikre at Søaktivitets arbejdsstoffet til stadig udvikles, så korpsets medlemmer, store som små, finder det interessant og udviklende.
 - Sikre fælles sikkerhedsbestemmelser.
 - Sikre overordnet koordinering af aktivitets muligheder på tværs af korps
 - Overordnet ansvar for drift af korpsets SøSpejder initiativer
 - Ansvarlig for driften af projektet Det mobile Søcenter, herunder udvikle dette og synliggøre dette overfor korpsets grupper

Organisering
”Arbejdsgruppen Søspejd” ledes af Det mobileSøcenters koordinator. Gruppen består af 2 repræsentanter fra  grupper/centre der har søaktivitet. Vi er organiseret under Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE).