JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Uddannelsesprogram for Det Mobile Søcenter

vejledning small

Uddannelsesprogrammet kan også benyttes af spejdergrupper/centre der har meginjoller som et aktivitetstilbud.

Uddannelsen er modulopbygget på en sådan måde, at den kan sammensættes og bruges på flere forskellige måder. Det vil sige, at man kan benytte sig af Sømandsbogen i planlægning af troppens program som et længere forløb.

Uddannelsens mål er at få uddannet en række bådførere, som kan lave indholdsrige og underholdende aktiviteter med deres spejdere. Det er dog en forudsætning, at grupperne har en sejlkyndig sejladsansvarlig, og at der altid er en lederansvarlig ved hver aktivitet

 

KFUM Spejdercentre, der tilbyder sejleraktivitet kan bidrage til både ledere og spejderens sejlerkompetencer.

Spejdercentre der tilbyder sejleraktivitet:

Arresøcentret

Æbleskovens spejdercenter

Houens Odde spejdercenter

Uddannelsesvejledning samt en powerpoint kan downloades her:

PDF ikon


Uddannelsesvejledning

ppsx icon
Powerpoint med uddannelsen  

 

Sømandsbogen.

Sømandsbogen er rammen om Det mobile Søcenters (DMS) uddannelsesprogram.somandsbog smaal

Sømandsbogen er en gammel tradition. Når unge mænd stod til søs, fik de en Sømandsbog, hvori de skrev en slags dagbog.

I bogen skrev de ned, hvor de havde sejlet, hvem de havde sejlet med, og hvor længe de havde været hjemmefra.

Det mobile Søcenters Sømandsbog skal bruges til det samme. Hver gang en spejder har været ude at sejle, skal det skrives i Sømandsbogen.

Desuden er der også et afsnit, hvor uddannelsen fra matros, forgast og gast til bådfører er beskrevet, og hvor den uddannelsesansvarlige kan underskrive de enkelte øvelser, der er gennemgået.

Der er også et afsnit om regler i Det mobile Søcenter og sikkerhed til søs.

 

Titler.

Det Mobile Søcenter arbejder med følgende titler på baggrund af vores uddannelsesprogram, matroser, forgast, gast og bådfører.

Matros
Som matros er man ikke blot passager i båden, men tilegner sig viden og erfaring om, hvordan man bevæger sig i båden. Under betryggende forhold får man lov til at prøve de forskellige funktioner under en sejlads, medens man tager Modul 1 og 2, som indeholder den mest basale viden omkring sejlads i en Meginjoller.

Forgast
rød megin smalForgast er en spejder, der har taget de første to moduler og har en sikker fornemmelse omkring, hvad der sker i en båd under de forskellige manøvrer og kan styre fokken (forsejlet).

Som forgast tilegner man sig herefter viden og erfaring ved sejlads også at kunne håndtere storsejl ved bidevind, og kunne holde en fast kurs som rorsmand.

Som forgast tildeles man det røde søspejdermærke.

Gast.
gron megin smaalGast er en spejder, der har gennemført de første 4 moduler, og skal være i stand til at sejle en Meginjolle sikkert under alle vindforhold, herunder kunne ligge til bro og kunne udføre mand over bord øvelse. En gast bør være over 12 år og skal kunne svømme 200 m.

Som gast tildeles man de grønne søspejdermærke.

 

Bådfører
violet megin smaalBådfører, er kaptajn ombord, og er dermed den ansvarlige for selve sejladsen.

For at blive bådfører, skal man udover at have gennemgået Modul 1 - 4 supplere med Modul 5, som indeholder yderligere teori og øvelser. For at blive bådfører skal man have længere tids erfaring som sejler.

Endvidere sker en individuel bedømmelse af gruppen/centerets sejladsansvarlige om vedkommende kan bestride jobbet som bådfører.

For at blive bådfører skal man min. være 15 år.

Aktivitetsleder
Aktivitetslederen er en godkendt person over 18 år, der er godkendt af grupperådet, der har lederansvaret for aktiviteten og dermed at sikkerhedsbestemmelserne for den pågældende aktivitet overholdes. Det er de enkelte bådførere, der er ansvarlige for selve sejladserne.

Aktivitetslederen afgør selv, på baggrund af bådførerens og besætningens erfaring, hvorvidt det er nødvendigt at være til stede under hele aktiviteten. Man kan godt forestille sig en weekendtur hvor 3 joller og tre gode bådførere selv tager af sted, men hvor aktivitetslederen kender sejladsplanen og følger med på udvalgte tidspunkter for at sikre, at alt går efter planen.

Aktivitetslederen kan godt være både bådfører og aktivitetsleder.

Sejladsansvarlige
Alle grupper/centres råd/bestyrelser, der har sejlaktiviteter skal udarbejde en organisationsplan for sejleraktivitet, hvoraf det fremgår, hvem der er sejladsansvarlig overfor råd/bestyrelsen og en liste over godkendte fartøjsførere og ansvarshavende for en sejleraktivitet. Det er råd/bestyrelse, der udpeger den sejladsansvarlige.


Det anbefales, men ikke et krav, at den sejladsansvarlige kan dokumentere de for bådtypen relevante sejladskompetencer i form af f.eks. statskontrolleret duelighedsprøve, speedbådscertifikat etc.  

 

Rekvirering af materialer:

Sømandsbogen - Uddannelsesvejledning samt alle mærker kan rekvireres via Det mobile Søcenters koordinator Hans Ole Kofoed, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Visninger: 1269