JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Denne side kan downloades som PDF-fil.

Søspejderne - KFUM Spejderne i Danmark.
af Hans Ole Kofoed

(Kilder: Historisk Udvalg (Robet Madsen), mitfanoe.dk, en hjemmeside om Fanøs historie,  - En saga grøn - om 75 KFUM Spejderår).

scan0013 21940
I Sønderho blev der i 1940 stiftet en søspejderpatrulje under pastor Sommer Jørgensens ledelse. Der blev arrangeret et spejderstævne i Sønderho, hvorunder hen ved 100 spejdere fra Esbjerg; Nordby og Sønderho fik
et fornøjeligt og udbytterigt samvær, der afsluttedes med kaffebord i Missionshuset.
fu indlaeg
 
 
Som det fremgår af denne notist i Fanø Ugeblad fra 1940 modtog Søspejderne i Sønderho en skibsjolle som gave fra rederiet Lauritzen.
 
 
 
  
  
galsklint1944Der var et udmærktet samarbejde mellem søspejderne i Sønderho og Fenja gruppe på Fanø. Det blev til flere arrangementer mellem søspejderne og Fenja gruppen, blandt andet deltog søspejderne i Fenja gruppens sommerlejr ved Gals Klint ved Middelfart i 1944.
 
 
 
 
 
 
 
 

sø 1940

Godkendt på Landsmødet i 1941

Odense oprettede i 1940 en såkaldt  søspejderkreds - dette var dog ikke godkendt af korpset, men ved Landsmødet i 1941 blev følgende vedtaget:

"En søspejderkreds er en Enhed af Ridderspejdere (Rovere). Den kan kun oprettes efter Hovedbestyrelsens Godkendelse". (dermed var den i Odense eksisterende søspejderkreds lovliggjort).

 


"Vilja" af Århus. KFUM-S kendes let på kvasterne i hatten.

Landsmødet 1945 i Odense.
Hidtil har (ifølge ”- en saga grøn) korpsets eneste søspejderarbejde været sø-RS-kredsen i Odense. -En saga grøn nævner ikke søspejderne i Sønderho, som ligeledes blev oprettet i 1940.

Straks efter krigen blev der gjort et energisk forsøg på at skabe rammer for et søspejderarbejde overalt i korpset.
Drivkraften var gruppefører i 3. centralforeningensdivision Willy Krøyer. Han var i sommeren 1945 i Sverige på et ”sejlende” søspejder-gilwellkursus. Han blev den første formand for det nye søspejderudvalg som Landsmødet nedsatte i 1945. Samtidig sænkede HB aldersgrænsningen til 15 år og nedsatte det første søudvalg med Krøyer som formand.

Søudvalget udarbejdede:

  • vejledning i oprettelse af søspejderenheder, krav til fartøjscertifikater,
  • forslag om mørkeblå søspejderuniform med rundhue for spejdere og sejlsportskasket for førere.
  • særlige 2. kl. og 1. kl. prøver for søspejdere.
  • Udgivelse af agitationsfolder

 folder 1945 side 1 og 4 lillefolder 1945 side 2 3 lille

 1946-49

Den 24. november 1946 var der en velbesøgt søspejderførerdag i København. Der var nu søspejder i Odense, Køge, Dragør, Gentofte og Kolding kommer til i 1947.

På landsmødet 1947 kom der bestemmelser i korpsvedtægterne om søspejderudvalg og fartøjscertifikater. Det betød bl.a. at aldersgrænsen for søspejdere var slettet.

.
HB valgte et nyt påskeprogram: kursus i stedet for stævner. Her blev der arrangeret et decideret ”Søspejderkursus”.
På spejderudstillingen i Kolding var der en særlig søspejderstand.

Herefter gik det ganske småt fremad for søspejderarbejdet i korpset. Der var store økonomiske problemer med at skaffe såvel både som lokaler, bådepladser og andet nødvendigt på land.
I 1949 var der spejderarbejde i Sion afdeling København samt i Dragør, Skovshoved, Kolding, Haderslev og Århus.
Bedst sejlende var nok Århusgruppen, ledet af A. Kold Christensen. De havde 3 både, nemlig en ketch, en spidsgatter og en jolle og talte en del år ca. 30 spejdere. Til gengæld var allerede i 1949 korpsets ældste søspejderenhed i Odense gået ind.
I sommeren 1948 sejlede Kolding og Haderslev sammen på sommerlejr til Thurø og i september 1949 var der søspejderførerdag i Århus.Væbneren

1957
Af beretningen på Landsmødet i Århus blev det kort og trist oplyst, at med søspejdertroppen i Århus var sidste søspejderarbejde i korpset ophørt.

1968-1971
Fremtidsudvalget, et udvalg under HB nævner i deres rapport – samlede forsøgslejre og aktivitetscentre for alm. Arbejd i grupperne, for flyvning og søspejderarbejde i 1968 og 1969.
Herefter skal vi frem til 1971, hvor der på Thurø var en søspejderhøring med 40 deltagere. Desværre kom der ikke rigtigt noget søspejderarbejde i gang i korpset i de år.

2012

1976
Det fælleskorpslige Spejderskib Klittas historie starter i 1976, hvor Sct. Georgsgilderne i Århus overdrog skibet Klitta til spejderne i Århus området
I 1987 indtræffer Klittas store tragedie, nemlig en grundstødning på Asnæs ved Kalundborg som ender i et forlis. Ingen kommer noget til ved forliset, men skibet går tabt. Først da det nogle dage senere er drevet næsten op på stranden, kan en del af riggen og motoren bjærges.

Forsikringssummen muliggør bygning af et nyt skrog på Læsø værft og foreningen samler kræfterne til selv at bygge al aptering og rig. Således stævner den nye Klitta ud på sin første sejlads med spejdere i 1989.
                          "Klitta" og "Sagitta".

1980’erne
Arresøcentret tilbyder søaktiviteter med bla. a optimistjoller samt 1 travalje. De anskaffer 4 nye optimistjoller i sommeren 1987.

Den 28. maj 1989 indviede Trend division Hvalpsund Sø-center, Korpsets første ”sejlende aktivitetscenter”. Det har til huse i en gammel auktionshal og råder fra begyndelsen over 2 folkebåde.

Hurtigt herefter kom Århus Maritim søcenter med 2 købåde hvoraf den ”Sagita” er en Willing 31.

I 1989 besluttede Dyssegårdsskolen, KFUM-spejderne i Gentofte samt Dyssegård Sogns Ungdomsforening, at undersøge muligheden for at oprette et sejladsundervisningsprojekt. Det lykkedes at få samlet så mange fondsmidler og egne penge, at sejlbåden en Banner 41 kunne bestilles på Bannerværftet i januar 1990 til levering i maj 1990. Navnet er ”Lilli Zingel” og er hjemmehørende i Hellerup Havn.1990 Holbæk

Holbæklejren 1990.
På korpslejren i Holbæk tilbød man sejlads i kølbåde og i optimistjoller.
Her deltog:
Spejderskibet Klitta
Lilli Zingel, Gentofte
Sagitta og Dot fra Århus Maritim
Arresøcentret stod for optimistjollesejladsen. Ud over Arresøcentrets 10 optimistjoller havde man lånt omkring 20 joller af Holbæk Sejlklub.
På selve lejren byggede man den første Meginjolle til Fyns distrikt. Arresøcentret følger hurtigt med, og apterer selv 2 mginjoller i 1992, hvorefter Houens odde også anskaffer sig meginjoller.

DSCF3230aSøudvalget opstår igen:
I forbindelse med Holbæklejren 1990 genopstår søudvalget med Michael Grüttner, Tommerup som formand.
Arresøcentret følger hurtigt med, og laver selv 2 meginjolleri 1992, hvorefter Houens Odde også anskaffer sig optimistjoller og Meginjoller.

Efter år 2000 kom Silkeborg SøCenter med diverse sejlaktiviteter. Det startede ud med de 3 meginjoller: Hejren, Ternen og Sjæland. Sidenhen er flåden udvidet med 5 kajakker og en sejlbåd ved navn Patina. SøCenteret ligger i Silkeborg Sejlklub ved Hattenæs og deres aktiviteter foregår hovedsageligt på Brassø, Borresø og Julsø.

2009
Søaktivitet som en arbejdsform har siden haft det svært, men i 8 grupper og på 3 KFUM Spejdercentre indgår søaktivitet som et supplement til andre spejderaktiviteter.

Søudvalget består helt frem til strukturændringen i korpset, hvor man går væk fra udvalg til styregrupper.

96

Sønderborglejren 1996
På Sønderborglejren i 1996 kunne vi for første gang tilbyde sejlads med meginjoller som patruljefartøjer.

Disse sø-aktiviteter var en stor succes, og var både på korpslejren i år 2000 i Randers, Guldborgsundlejren i 2005 og 2010 lejren i Skive.DSCF3231a

 

  

 

Thorbjøn Lau Christensen stod som admiral på Korpslejren 1996.

2012
Søgruppen - De sejlende KFUM Spejdere.stander

I forbindelse med Spejdernes Lejr 2012 var der stor interesse for, at de spejdergrupper og centre der havde søaktivitet som en del af deres tilbud ønskede et forum.

Her skulle der udarbejdes fælles sikkerhedsbestemmelser, uddannelse og udveksle erfaringer samt arrangeres event.

På et møde i efteråret 2012 blev det herefter besluttet, at danne ”søgruppen”-De sejlende KFUM Spejdere. Gruppen består af 2 repræsentanter fra hver gruppe/center der har søaktivitet.

Fælles sikkerhedsbestemmelser
Den første opgave gruppen tog på sig var, at udarbejde fælles sikkerhedsbestemmelser for søaktivitet indenfor KFUM Spejderne, som senere blev godkend af HB og er gældende i dag.sømandsbog

Arbejdsprogram og uddannelse
Der er udarbejdet et uddannelses– og udviklingsprogram med sømandsborg og uniformsmærker.

Alle spejdere får udlevet en personlig sømandsbog indeholdende vejledninger og en personlig logbog. Der er ligeledes udarbejdet en vejledning til enhedslederne.

Uddannelsen er modulopbygget på 3 niveauer  med tilhørende uniformsmærker.
Uddannelsen og mærkerne bliver i dag benyttet af alle grupper/centre samt af Det mobile Søcenter.

Event
På de årlige møder, ”Tang og Tjære” planlægges og koordineres de forskellige centres sejlerkurser og sejleraktiviteter.

Søspejder for en dag
Der tilbydes 1 gang om året en event ”Søspejder for en dag”, hvor alle grupper og centre tilbyder en form for sejleraktivitet. Dette lige fra en forlænget weekend med kursus til en eftermiddags sejltur i en kølbåd eller en overnatning i en sejlbåd på Veen.

DM i Meginjoller
Hvert år arrangeres DM for meginsejlere i samarbejde med Meginclub Danmark.

Sø-aktivitet på de fælleskorpslige "Spejdernes lejr".

Spejdernes Lejr 2012 indgik vi i et samarbejde med DDS-sø og kunne tilbyde sejlads i kano, kajak, optimistjoller, Storskibe, Meginjoller og andre patruljefartøjer. Aktiviteterne udgik fra Struer Havn.

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg.
Her havde DDS-sø meldt fra, så De sejlende KFUM Spejdere stod for aktiviteten. Det blev derfor ”kun” med 35 meginjoller samt 4 kølbåde. Vi havde et udmærket samarbejde dels med FDF, Viborg der hjalp med 3 fartøjer, og spejdere, der stillede deres private joller til rådighed.

sl2017

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg

Visninger: 2403